Inscyd Test

De Inscyd Test is een uitgebreide versie van de VO2max Test zoals we die normaal gesproken uitvoeren. Om de testresultaten te analyseren maken we gebruik van de Inscyd software, ontwikkeld door sportwetenschapper en wielertrainer Sebastian Weber.  De software is gebaseerd op de modellen van Professor Alois Mader, de grondlegger van de huidige lactaatmetingen.

Uit de analyse van Inscyd komen een aantal interessante parameters, waarmee je nog gerichter kan trainen. Niet alleen de VO2max en het vermogen (of snelheid) op het omslagpunt (anaerobe drempel, FTP), maar ook de VLaMax kunnen we met Inscyd bepalen.
De VLaMax is een (nog) vrij onbekende term in de huidige (op Engelstalige studies gerichte) inspanningsfysiologie en staat voor de maximale snelheid waarmee koolhydraten omgezet kunnen worden in lactaat (of pyruvaat). Een hoge VLaMax is van belang om veel energie in korte tijd te kunnen produceren en zo inspanningen op hoge intensiteit (en korte duur) uit te kunnen voeren.

Het omslagpunt is de hoogste intensiteit die je nog langdurig (45-60 min) kan volhouden en is het vermogen of loopsnelheid waarop de lactaatproductie gelijk is aan de ‘lactaateliminatie’ (de verbranding van lactaat met behulp van zuurstof). Aan de ene kant heb je dus de VO2max die bepaalt hoeveel lactaat er verbrand kan worden (blauwe lijn in 2e en 3e figuur rechts). Aan de andere kant de VLaMax die juist de snelheid van de lactaatproductie bepaalt (rode lijn in 2e en 3e figuur rechts).

Het is de combinatie van de VO2max en VLaMax die de hoogte van het omslagpunt bepaalt. Veranderingen in beide parameters kunnen verklaren waarom het omslagpunt in een bepaalde richting is veranderd. Zo zal een hogere VO2max bij eenzelfde VLaMax tot een hoger omslagpunt leiden. Maar een hogere VLaMax (rode stippellijn in 3e figuur rechts) met eenzelfde VO2max juist tot een lager omslagpunt! Oftewel door beide parameters in kaart te brengen krijgen we meer inzicht in de fysiologie van de sporter en die kennis is cruciaal voor het optimaliseren van een trainingsprogramma.

Dan Lorang, coach van wereldrecordhouder triathlon Jan Frodeno, over het belang van de VLaMax voor duuratleten.

Naast het bepalen van de VLaMax, maakt de Inscyd software ook de koppeling naar specifieke trainingszones en brandstofverbruik (koolhydraten, vetten). Zo geeft Inscyd de FatMax, de intensiteit waarop je in verhouding de meeste vetten verbrand en de daarbij behorende trainingszone – de FatMax-zone – om de vetverbranding te verbeteren (groene gebied 2e figuur van onder).

Voor duursporters is ook de CarbMax een interessante parameter; de intensiteit waarop je 60-90 gram koolhydraten verbruikt (oranje gebied in 2e figuur van onder). Afhankelijk van het type koolhydraten is dit de maximale snelheid waarmee je koolhydraten in je lichaam kan opnemen. Als je traint op een hogere intensiteit, verbrand je meer koolhydraten dan je op kan nemen en zal de voorraad koolhydraten uiteindelijk uitgeput raken – ‘de man met de hamer’! Inzicht in je brandstofverbruik helpt je om je voeding tijdens trainingen en wedstrijden te optimaliseren.

Voor sportdisciplines die op of net boven het omslagpunt worden uitgevoerd (bijv. een tijdrit in wielrennen of 10km hardloopwedstrijd) is het van belang om de aangemaakte lactaat zo snel als mogelijk de spiercel uit te krijgen. Naast een hoge VO2max voor de verbranding van lactaat, spelen de zogenaamde lactaat-transporters hierbij een grote rol. Met uitgekiende intervaltrainingen kan je dit gericht verbeteren. De Inscyd Test geeft concrete informatie over hoe je het beste dergelijke ‘lactate shuttle’-trainingen in kan delen. Uit de zogenaamde ‘lack of pyruvate’ curve is de intensiteit en duur van de intervallen en de verhouding tussen beide nauwkeurig te herleiden (onderste figuur rechts).

Prijs: Eur 295,00 – Duur: 120-150 min