Revalidatie

Ook binnen de revalidatie spelen krachttesten met de Muscle Lab een belangrijke rol. De doelstelling is om vast te stellen in hoeverre er verschillen bestaan tussen gezonde en aangedane zijde. Bovendien kan aan de hand van referentiewaarden en eerdere resultaten de progressie tijdens het revalidatieproces in kaart gebracht worden. Naast de motivationele prikkel, die dit de patiënt kan geven, krijgt ook de fysiotherapeut feedback en een middel om het gevolgde trainingspro-gramma te evalueren.

Met de Muscle Lab kunnen we tijdens de meest functionele oefeningen links-rechts verschillen meten. Het voordeel van de Muscle Lab ten opzichte van de gangbare isometrische en isokinetische meetapparatuur (Biodex, Cybex) is dat de oefe-ningen, die de patiënt tijdens de revalidatietrainingen uitvoert, ook daadwerkelijk getest kunnen worden. Dit geldt zowel voor oefeningen in vaste krachttrainingsapparatuur (bijv. leg press, leg curl) als voor losse krachtoefeningen (bijv. squat, step). Door de specificiteit en functionaliteit levert de Muscle Lab test belangrijke informatie op voor het optimaliseren van het trainingsprogramma en is daarom een onmisbaar onderdeel in het revalidatietraject van de patiënt naar ADL- en/of sportniveau.

Zie “Toelichting KrachtTest” voor de uitwerking van een test.

Prijs: Eur 60,00