VO2max Test

De VO2max Test is een maximale inspanningstest op loopband of fietsergometer, waarbij we continu je uitademingslucht analyseren. VO2max staat voor de maximale zuurstofopname en geldt als dé maat voor conditie. Hoe hoger je VO2max, hoe meer energie je met behulp van zuurstof kan produceren en hoe meer talent je hebt voor duursport.

VO2max Test op fietsergometerTijdens een VO2max Test adem je door een masker dat via twee kleine kabeltjes is verbonden met de meetapparatuur. Na de warming-up voeren we de fietsbelasting of loopsnelheid in stapjes op tot je niet verder kunt. We houden hierbij belastingstappen van 3 minuten aan. Dit is langer dan het protocol dat de meeste SMA’s aanhouden (continu oplopend of per minuut). Maar we willen juist weten wat er ‘onderweg’ gebeurt voordat je je maximale inspanning bereikt. De meeste trainingstijd besteed je immers op een intensiteit die daar (ruim) onder ligt. Omdat je lichaam telkens tijd nodig heeft om zich aan te passen aan een hogere belastingstap, mis je deze waardevolle informatie bij een korter, snel oplopend testprotocol.

Omslagpunt (FTP) en Trainingszones

VO2max Test: AnalyseAan de hand van je ademhaling – de hoeveelheid én samenstelling van je uitademingslucht – kunnen we je omslagpunt bepalen. Het omslagpunt (FTP, anaerobe drempel) is de hoogste intensiteit die je nog net ‘langdurig’ kan volhouden en dit is voor duursporters een belangrijke prestatiebepalende factor.  Als de opgelegde belasting tijdens de VO2max Test eenmaal boven je omslagpunt uitkomt, is het niet meer mogelijk een evenwicht – steady state – in je lichaam te bereiken. Dit merk je aan een snellere ademhaling en uiteraard ook aan het gevoel in je benen.

Het omslagpunt is ook bepalend voor je individuele trainingszones. Veel hartslagmeters stellen ‘automatisch’ hartslagzones in op basis van de, wel of niet geschatte,  maximale hartslag. Maar hoe beter je getraind bent, hoe hoger je omslagpunt ten opzichte van je maximale hartslag ligt (en andersom). Daarom is het beter om de trainingszones te bepalen, zoals die voor jou gelden, en die waarden te gebruiken tijdens je trainingen.

Fiets, Loop of Triathlon Test? 

Aangezien de sportactiviteit direct invloed heeft op je hartslag en trainingszones, kan je het beste sportspecifiek testen. Oftewel als hardloper op de loopband en als wielrenner op de fietsergometer. Gemiddeld ligt de hartslag tijdens hardlopen 10 slagen hoger dan tijdens fietsen. Maar uit gecombineerde loop-fietstesten blijkt dat dit individueel meer kan verschillen, tot maar liefst 20-25 op de drempel(s).

VO2max Test op loopbandVoor triatleten is het dan ook zinvol om zowel de fiets- als loopzones specifiek te bepalen. Uiteraard kan je hiervoor op verschillende dagen een VO2max Test op de fietsergometer en op de loopband uitvoeren. Maar het is ook mogelijk om beide activiteiten in één sessie te combineren.

De VO2max Test voor triatleten betaat uit twee delen:

  1. een submaximale fiets- (of loop) Test, waarbij we de belasting laten toenemen tot net boven je omslagpunt. Daarna breken we de test af om geen negatieve invloed op het tweede deel van de test te krijgen.
  2. een reguliere VO2max Test (loop of fiets), die we wel tot maximale inspanning laten uitvoeren.

Bij beide activiteiten meten we de ademhalingslucht en de lactaatwaarden om een goed beeld te krijgen over de specifieke loop- en fietsconditie en de trainingszones voor beide activiteiten goed te kunnen bepalen.

Lactaat (melkzuur)

De lactaatwaarde geeft de mate van verzuring aan op een bepaalde intensiteit. Lactaat meten we standaard tijdens een VO2max Test of Sportmedisch Onderzoek. Lees voor meer achtergrondinformatie: lactaatmeting.

Ademhaling
Veel duursporters kunnen hun ademhaling relatief lang onder controle te kunnen houden, tot ruim boven het omslagpunt. Alleen afgaan op de ademfrequentie, zonder analyse van de uitademingslucht of lactaatmeting, is dan ook niet verstandig aangezien dit tot een grote overschatting van het omslagpunt en de trainingszones kan leiden. Zoals bekend zal continu trainen op te hoge hartslagwaarden resulteren in oververmoeid- en zelfs overtraindheid.

Wel is het meten van het ademhalingspatroon zeker interessant. Want sommige sporters ademen verre van efficiënt door te oppervlakkig te ademen. Dat wil zeggen ademhalen met een hoge ademfrequentie en relatief weinig lucht per ademteug. Dit kost én extra energie én zorgt ervoor dat een inspanning onnodig zwaar aanvoelt, zoals uit onderzoek van Nicolo 2016 is gebleken.  Door een verkeerde ademhalingstechniek kan daarom, ook zonder medische oorzaak,  de prestatie wel degelijk direct of indirect negatief beïnvloeden. Voor meer informatie over het verbeteren van je ademhalingstechniek, kan je kijken bij ademspiertraining.

Verslag

Na afloop van de test bespreken we de eerste, “ruwe” resultaten en geven we trainingsadvies. Het uitgewerkte testverslag met daarin de trainingszones, referentiewaarden en verdere uitleg sturen we per email na. Als voorbeeld kan je HIER een deel van het verslag van een VO2max Test inzien.

Interesse?

Voor een overzicht van testmogelijkheden en prijzen klik HIER.

Ga naar de PLANNER voor het maken van een afspraak.

Ah, je wilt meer weten?

Onderstaande buttons sturen je naar pagina's die over een aantal specifieke onderwerpen gaan.