Inscyd Test

De Inscyd Test is een uitgebreide versie van de VO2max Test, zoals we die normaal gesproken uitvoeren. Het testprotocol bestaat uit verschillende afzonderlijke blokken waarbij we het vermogen,  en de lactaatwaarde meten. De testresultaten analyseren we met de Inscyd software, ontwikkeld door sportwetenschapper en wielertrainer Sebastian Weber. De software is gebaseerd op de modellen van Professor Alois Mader, de grondlegger van de huidige lactaatmetingen. Uit de analyse van Inscyd komen een aantal interessante parameters, waarmee je nog gerichter kan trainen. Niet alleen de VO2max en het vermogen op je omslagpunt (anaerobe drempel, FTP), maar ook de VLaMax kunnen we met Inscyd bepalen.

Omslagpunt: VO2max én VLaMax

Figuur 1, de VO2max én VLaMax bepalen het omslagpunt.

De VLaMax is een (nog) vrij onbekende term in de huidige inspanningsfysiologie en staat voor de maximale snelheid waarmee je koolhydraten kan omzetten in lactaat (of pyruvaat). Hoe hoger de VLaMax, hoe hoger de snelheid waarmee je lactaat produceert. Een hoge VLaMax is van belang als je veel energie in korte tijd moet produceren om inspanningen op hoge intensiteit (en korte duur) uit te kunnen voeren.

Hiertegenover staat de VO2max, de maximale hoeveelheid zuurstof die je kan opnemen. En die bepaalt in hoeverre je het geproduceerde lactaat (rode lijn in figuur 2) kan verbranden en verwijderen uit je spier (blauwe lijn). De combinatie van VLaMax en VO2max is bepalend voor de hoogte van je omslagpunt.

Figuur 2, verloop van lactaatproductie (rood) en verbranding (blauw). De gele lijn is het netto resultaat.

Veranderingen in beide parameters kunnen verklaren waarom het omslagpunt in een bepaalde richting verandert. Zo zal een hogere VO2max bij eenzelfde VLaMax tot een hoger omslagpunt leiden. Maar een hogere VLaMax met eenzelfde VO2max juist tot een lager omslagpunt! Oftewel door beide parameters in kaart te brengen krijgen we meer inzicht in jouw fysiologie en die kennis is cruciaal voor het optimaliseren van je trainingsprogramma.


Dan Lorang, coach van wereldrecordhouder triathlon Jan Frodeno, over het belang van de VLaMax voor duuratleten.

Vetten en Koolhydraten

Figuur 3, de FatMax zone verschilt per sporter.

Naast het bepalen van de VLaMax, maakt de Inscyd software ook de koppeling naar specifieke trainingszones en brandstofverbruik (koolhydraten, vetten). Zo geeft Inscyd de FatMax, de intensiteit waarop je in verhouding de meeste vetten verbrand. En ook de daarbij behorende trainingszone – de FatMax-zone – om de vetverbranding te verbeteren.

Voor duursporters is ook de CarbMax een interessante parameter; de intensiteit waarop je 60-90 gram koolhydraten verbruikt. Afhankelijk van het type koolhydraten is dit de maximale snelheid waarmee je koolhydraten in je lichaam kan opnemen. Als je traint op een hogere intensiteit, verbrand je meer koolhydraten dan je op kan nemen en zal de voorraad koolhydraten uiteindelijk uitgeput raken – ‘de man met de hamer’! Inzicht in je brandstofverbruik helpt je om je voeding tijdens trainingen en wedstrijden te optimaliseren.

Interesse?

Mail naar info@contest.nl voor vragen of het maken van een afspraak.

Voor een overzicht van testmogelijkheden en prijzen klik HIER.

Ah, je wilt meer weten?

Onderstaande buttons sturen je naar pagina's die over een aantal specifieke onderwerpen gaan.