Lactaatmeting

Tijdens een VO2max Test of Sportmedisch Onderzoek voeren we standaard een lactaatmeting uit. Hiermee meten we, middels een klein prikje in het oorlel, de mate van verzuring op de verschillende belastingstappen van de test. De gemeten lactaatwaarde is het resultaat van de aanmaak en (her)gebruik van lactaat.
Lactaatmeting tijdens VO2max Test op de fiets
Met name het verloop van de lactaatwaarden is interessant en geeft extra informatie over de opbouw van je conditie. Is je basisconditie goed genoeg? Tot welke hartslag kan je trainen om je basis verder te verbeteren? Hoelang kan je door ‘in het rood’?
Daarnaast helpt een lactaatmeting bij het bepalen van het omslagpunt. De ademhaling, waar we het omslagpunt zonder lactaatmeting op baseren, blijkt bij veel sporters namelijk nogal eens af te wijken van wat we volgens de fysiologieboekjes zouden mogen verwachten.

Verder geeft een lactaatmeting aan in hoeverre je koolhydraten verbruikt op een bepaalde intensiteit. Lactaat kan je namelijk alleen produceren door koolhydraten te gebruiken als brandstof voor je energievoorziening. Om die reden is er een direct verband tussen de gemeten lactaat en prestaties tijdens lange duurinspanningen. Ook al ligt de intensiteit daarbij onder je omslagpunt en is er geen sprake is van ‘verzuring’.

Interesse?

Voor een overzicht van testmogelijkheden en prijzen klik HIER!

Ga naar de PLANNER om een een afspraak in te plannen voor een VO2max Test of Sportmedisch onderzoek.

Ah, je wilt meer weten?

Onderstaande buttons sturen je naar pagina's die over een aantal specifieke onderwerpen gaan.