Lactaatmeting

Tijdens een VO2max Test of Sportmedisch Onderzoek is het mogelijk een aanvullende lactaatmeting te doen. Met lactaat meten we de mate van verzuring op de verschillende belastingstappen van de test. De lactaatwaarde die we in het bloed middels een klein prikje in het oorlel meten, is het resultaat van de aanmaak en (her)gebruik van lactaat.

Met name het verloop van de lactaatwaarden is interessant en geeft extra informatie over de opbouw van je conditie. Is je basisconditie goed genoeg? Tot welke hartslag kan je trainen om je basis verder te verbeteren? Hoelang kan je door ‘in het rood’? Ook helpt het bij het bepalen van het omslagpunt.

Daarnaast geven lactaatwaarden aan in hoeverre je koolhydraten verbruikt op een bepaalde intensiteit. Lactaat kan je namelijk alleen produceren door koolhydraten te gebruiken als brandstof voor je energievoorziening. Om die reden is er een direct verband tussen de gemeten lactaat en prestaties tijdens lange duurinspanningen. Ook al ligt de intensiteit daarbij onder je omslagpunt en is er geen sprake is van ‘verzuring’.

Interesse?

Voor een overzicht van testmogelijkheden en prijzen klik HIER!

Ga naar de PLANNER om een een afspraak in te plannen voor een VO2max Test of Sportmedisch onderzoek.

Ah, je wilt meer weten?

Onderstaande buttons sturen je naar pagina's die over een aantal specifieke onderwerpen gaan.