VO2max Test

De VO2max Test is een maximale inspanningstest op loopband, fietsergometer of eigen fiets (Cyclus2), waarbij we het volume en de samenstelling (O2, CO2) van de uitademingslucht meten. De VO2max staat voor maximale zuurstofopname en geldt als dé maat voor conditie. Het is in feite een maat voor de maximale hoeveelheid energie die het lichaam met behulp van zuurstof kan produceren.
Tijdens een VO2max Test ademt de sporter door een masker dat via twee kleine kabeltjes is verbonden aan de meetapparatuur; na een warming-up voeren we de fietsbelasting of loopsnelheid op tot maximale inspanning wordt bereikt. Elke belastingstap duurt 3 minuten. We hebben voor dit testprotocol gekozen omdat we naast de maximale waarden, juist ook willen meten wat er onderweg, bij ‘niet-maximale’ inspanning, gebeurt. Een (duur)sporter traint immers meer tijd op submaximale hartslagen en vermogens/snelheden, dan op maximaal nivo. Aangezien het lichaam tijd nodig heeft om zich aan te passen aan een hogere intensiteit, zouden we deze waardevolle informatie missen als we met een snel protocol (per minuut of continu oplopend/Ramp) de belasting zouden opvoeren.

Ademhaling

Aan de hand van de ademhaling – de ventilatie én de samenstelling van de uitademingslucht – kunnen we het omslagpunt bepalen. Het omslagpunt is de hoogste intensiteit die nog ‘langdurig’ kan worden volgehouden, en vooral voor duursporters is dit een belangrijke prestatiebepalende factor. Als de opgelegde weerstand tijdens de VO2max Test eenmaal boven het omslagpunt uitkomt, is het niet meer mogelijk een evenwicht – steady state – in het lichaam te bereiken. Dit is te merken aan de snellere ademhaling en uiteraard ook het gevoel in de benen.
Veel duursporters blijken hun ademhaling echter relatief lang onder controle te kunnen houden, tot ruim boven het omslagpunt. Alleen afgaan op de ademfrequentie – zonder analyse van de uitademingslucht  is dan ook niet verstandig want dit kan tot een grote overschatting van het omslagpunt en de trainingszones leiden. Zoals bekend kan continu trainen op te hoge hartslagwaarden resulteren in oververmoeid- en zelfs overtraindheid.
Overigens is het meten van het ademhalingspatroon wel degelijk interessant. Sommige sporters ademen namelijk verre van efficiënt, dat wil zeggen: weinig lucht per ademteug op een hoge ademfrequentie, oftewel een oppervlakkige ademhaling. Aangezien dit én extra energie kost én de Ervaren Mate van Inspanning (EMI = “Hoe zwaar voelt de inspanning?”) doet toenemen (Nicolo, 2016), kan ademhaling wel degelijk een beperkende factor zijn tijdens trainingen en wedstrijden.

Trainingszones

Naast een direct gemeten VO2max waarde, het omslagpunt (of FTP) en ademhalingspatroon, meten we tijdens een VO2max Test de maximale hartslag en de mate van vet/koolhydraat verbruik. Ook bepalen we op basis van de gemeten waarden de individuele trainingszones, die de sporter direct kan gebruiken in zijn/haar trainingsprogramma. De trainingszones zijn gebaseerd op hartslag. Maar voor wielrenners die met een vermogensmeter trainen, kunnen we die ook voor vermogen bepalen. Voor de vermogenszones houden we de benaming van Training Peaks aan, omdat dit voor duursporters het meest gangbaar is.

Lactaat

Het is mogelijk de VO2max Test aan te vullen met een lactaatmeting om de mate van verzuring te kunnen bepalen op de verschillende belastingstappen tijdens de test. Met name het verloop van de lactaatwaarden geeft extra informatie over de opbouw van de conditie en is interessant voor sporters die gericht op hartslag- en/of vermogen/loopsnelheid (willen) trainen. Aangezien er alleen lactaat geproduceerd kan worden door het verbruik van koolhydraten, is er een direct verband tussen de gemeten lactaat en een duurprestatie. Verder blijkt bij herhaald testen dat het verloop van de lactaatwaarden gevoeliger is voor veranderingen in sportprestaties dan de VO2max. Dus ook om die reden is lactaat een interessante parameter.

Verslag

Na afloop van de test bespreken we de eerste, “ruwe” resultaten en geven we trainingsadvies. Het uitgewerkte testverslag met daarin de trainingszones, referentiewaarden en verdere uitleg sturen we per email na. Als voorbeeld kunt u HIER een deel van het verslag van een VO2max Test inzien.

Triathlon Test

Voor triatleten is een combinatie van fiets- en looptest ook mogelijk, wel of niet als onderdeel van een sportkeuring. Trainingszones zijn specifiek en afhankelijk van de activiteit die wordt uitgevoerd. Zo zullen de hartslagen en trainingszones tijdens hardlopen hoger liggen dan tijdens fietsen. Gemiddeld is dit een slag of 10. Uit de gecombineerde VO2max Testen die we doen blijkt echter dat individueel dit verschil echter veel groter kan zijn. Een verschil van 20-25 slagen op de drempel(s) is dan ook geen uitzondering. Om die reden is het interessant beide activiteiten ook daadwerkelijk te testen.

Uitvoering Triathlon Test

De Triathlon Test betaat uit twee delen:
1. een submaximale fiets- (of loop) Test, waarbij we de belasting laten toenemen tot net boven het omslagpunt. Daarna breken we de test af om geen negatieve invloed op het tweede deel van de test te krijgen.
2. een reguliere VO2max Test (loop of fiets), die we wel tot maximale inspanning laten uitvoeren. Bij beide activiteiten meten we ook de lactaatwaarden op de verschillende belastingstappen. Op deze manier krijgen we een goed beeld over de specifieke loop- en fietsconditie. En kunnen we binnen één sessie voor zowel fietsen als hardlopen de drempels en trainingszones bepalen.

Kosten

VO2max Test: Eur 115,00 (groepskorting mogelijk bij 4 of meer personen)
Herhaling van VO2max Test ( binnen 6 maanden): Eur 100,00
Aanvullende lactaatmeting: Eur 30,00

Triathlon Test: Eur 235,- (inclusief 2x lactaatmeting)