Trainingsbegeleiding

Na afloop van een VO2max Test bespreken we de testresultaten, bepalen we de trainingszones én geven we trainingsadvies. Als u daarnaast ook trainingsschema’s wilt, bijvoorbeeld omdat u gericht wilt trainen voor een bepaald trainingsdoel, dan kan dat uiteraard ook. De schema’s stemmen wij af op uw wensen, doelstellingen, prestatienivo en uw beschikbare tijd. Samen met de objectieve gegevens uit de inspanningstest leidt dit tot een op maat gesneden trainingsprogramma.

Het opstellen van een trainingsprogramma is echter geen éénrichtingsverkeer. Feedback over de gevolgde trainingen is essentieel in het begeleidingstraject. Daarom maken we gebruik van online monitoring software van Smartabase (Fusion Sport, Australië), waarin zowel het schema als de feedback op het schema verwerkt kan worden. Naast informatie over bijvoorbeeld hartslag en eventueel vermogen is ook de zogenaamde Ervaren Mate van Inspanning (EMI) een interessante maat om te volgen. De EMI-score geeft de subjectieve zwaarte van de training weer en wordt uitgedrukt in een getal van 0 tot en met 10. Samen met de trainingsbelasting en de variatie van de trainingen geeft dit een goede individuele maat voor de “stress” op de sporter.

Voor meer achtergronden over de EMI-score zie artikel een-trainingslogboek-bijhouden.

De trainingen en het logboek kunt u bijhouden op uw PC, tablet of smartphone. Zowel online als offline (Iphone/Ipad). Uw feedback in het logboek gebruiken we om het trainingsprogramma bij te sturen en de vervolgschema’s op te stellen. Periodiek overleg per telefoon of mail is daarnaast uiteraard ook mogelijk.

Prijs:
Eur 55,00 per maand (1 x 4 wekelijks schema)