November 2006, Leiden – In opdracht van TNO Kwaliteit van Leven heeft Sportadviesbureau ConTest metingen uitgevoerd tijdens verschillende dansvormen. Het doel was met mobiele ademgasanalyse apparatuur de fysieke belasting te meten tijdens salsa dansen (foto), streetdance, volksdans, jazzdans, stijldansen en Afrikaanse dans om antwoord te geven op de vraag of dansen kan bijdragen aan het halen van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Deze beweegnorm luidt voor volwassenen: een half uur matig intensieve inspanning, wel of niet aaneengesloten, op tenminste 5, bij voorkeur alle dagen van de week. Uit de metingen is gebleken dat de verschillende dansvormen qua intensiteit van inspanning hier aan kunnen bijdragen. Met name de Afrikaanse dans is zeker intensief te noemen. Conclusie: dansen is gezond!!

Ah, je wilt meer weten?

Onderstaande buttons sturen je naar pagina's die over een aantal specifieke onderwerpen gaan.