Wingate Test

De Wingate Test is een 30 seconde sprinttest op de fiets. Vanuit stilstand probeer je zo snel mogelijk een zo hoog mogelijk toerental te halen. De weerstand die we opleggen is afhankelijk van je getraindheid, gewicht en geslacht. De testresultaten geven aan hoe goed je zonder hulp van zuurstof (anaeroob) energie kan produceren. Zo is het vermogen dat je maximaal kan halen een maat voor je explosiviteit (anaeroob vermogen). Het gemiddelde vermogen over 30 seconden en het verval in vermogen geven een indicatie over je anaerobe capaciteit. Met andere woorden hoe goed kan je een hoog vermogen blijven leveren. Vooral voor explosieve sporten zoals baanwielrennen en schaatsen levert de Wingate Test interessante informatie op.

Andere manieren om je explosiviteit te testen zijn een isokinetisch SprintTest of SprongTest.

Interesse?

Wingate TestMail voor vragen of het maken een afspraak naar info@contest.nl.

Kosten: €60,-

Duur: 30 minuten

Ah, je wilt meer weten?

Onderstaande buttons sturen je naar pagina's die over een aantal specifieke onderwerpen gaan.