Muscle Lab

Krachttesten nemen we af met de zogenaamde Muscle Lab (Ergotest Technology, Noorwegen). Dit is geavanceerde meet-apparatuur, die met name binnen de topsport, revalidatie en voor wetenschappelijke doeleinden wordt gebruikt.

Bij krachttraining wordt de trainingsbelasting over het algemeen bepaald door het opgelegde gewicht. In de meeste takken van sport gaat het echter niet zozeer om de grootte van dit gewicht (de maximale kracht), maar juist om de snelheid waarmee het gewicht verplaatst kan worden (explosiviteit, snelkracht). Het verband tussen kracht (F) en snelheid (v) noemen we vermogen (P). P = F * v.

De Muscle Lab is een meetinstrument waarmee we het geleverde vermogen tijdens een bepaalde krachtoefening kunnen meten. Door het vermogen op verschillende gewichten te meten is het mogelijk met de Muscle Lab het gewicht op het hoogste vermogen te bepalen. Uit onderzoek is gebleken dat trainen op dit gewicht het grootste trainingseffect geeft tijdens vermogens-training (Wilson et al., The optimal training load for the develop-ment of dynamic athletic performance, MSSE-1993).

Daarnaast kan op basis van de testresultaten het 1 herhalings-maximum (1RM) worden geschat, dat als richtlijn kan dienen voor andere kracht-trainingsvormen.

Prijs: Vraag offerte