Trainingsanalyse Spelsporten

Naast het afnemen van conditie, kracht- en sprinttesten bij spelsporters, is het ook mogelijk om de fysieke belasting tijdens de trainingen zelf in kaart te brengen. Hiervoor maken we gebruik van de borstbanden van het Zephyr Training System (Zephyr Technology, VS), waarmee we onder andere hartslag, hartslagvariabiliteit, ademfrequentie en houding kunnen registreren. Ook beschikken de Zephyr borstbanden standaard over een versnellingsmeter, zodat we de externe belasting (player load) op de spelers kunnen meten. Eventueel aangevuld met gegevens over de gelopen afstand en snelheid uit de GPS ontvanger.

Hoewel voor duursporters de hartslag een goede maat is om de trainingsbelasting te meten, geldt dit in veel mindere mate voor spelsporters. De hartslag reageert namelijk erg traag op wisselingen in intensiteit. Aangezien het binnen een spelsport continu een kwestie is van versnellen en afremmen, geven de data die uit de versnellingsmeters komen een veel beter beeld over wat er daadwerkelijk in het veld gebeurt.
Factoren als de veldgrootte en het aantal spelers in een partijvorm hebben grote invloed op de trainingsbelasting van de spelers. Door metingen uit te voeren tijdens de trainingen brengen we de verschillen tussen de oefenvormen in kaart, komen de verschillen tussen de spelers binnen eenzelfde oefenvorm naar voren en en geeft het verval binnen partijvormen inzicht in de fitheid van de spelers. Met deze informatie kan de trainer het trainingsproces van de (individuele) spelers beter sturen én ook blessures voorkomen.

Voor meer informatie en prijzen kunt u contact met ons opnemen per mail of telefoon (06-26164916).