Oktober 2017, Scheveningen – In 2016 is het Watersportverbond gestart met Smartabase om de zeilers van de Zeilacademie en de Kernploeg te kunnen volgen.
En ook komend jaar zullen ze dit blijven doen. De zeilers vullen dagelijks informatie in over hun Wellness (o.a herstel, slaap en studie belasting) en ze geven feedback over de trainingen, zowel over hun ‘strength and conditioning’ sessies als over de zeiltrainingen.
Voor het zeilen gebruiken ze een apart formulier waarin de coaches ook de weers- en wateromstandigheden vermelden (windkracht, richting, type golven etc), aangezien dit vanzelfsprekend grote invloed heeft op de zwaarte van de training.

Als algemene maat voor de trainingsbelasting wordt de Sessie Load (Ervaren Mate van Inspanning x Duur) gebruikt om hieruit verdere trainingsanalyses (Acute & Chronische Load, TSB) te kunnen maken.

Ah, je wilt meer weten?

Onderstaande buttons sturen je naar pagina's die over een aantal specifieke onderwerpen gaan.