Oktober 2016, Hoofddorp – Sinds oktober nemen we testen en trainingsmetingen af bij de squashtalenten van de Dutch Squash Academy.

Doel is om aan de hand van de interne load (hartslag) en externe load (versnellingen) op de spelers, de fysieke belasting in kaart te brengen tijdens de trainingen en te kijken in hoeverre die overeenkomt met de wedstrijden. Daarnaast zullen we periodiek de squashconditie in kaart brengen met de Squash-Specific Exercise Test (SSET). Dit is een maximale inspanningstest uitgevoerd op de squashbaan, waarbij we door het beweegpatroon en intervalkarakter van het testprotocol de squashbewegingen zo specifiek mogelijk proberen te benaderen. De spelers lopen op een bepaalde snelheid vanuit de ‘T’ in een ronde naar de hoeken en terug (‘ghosting’). Na elke stap, bestaande uit 6-10 ronden, neemt de loopsnelheid toe. Tussen de stappen hebben de spelers 30 seconden rust en wordt een druppeltje bloed afgenomen voor een lactaatmeting. De maximaal behaalde snelheid geldt als prestatiemaat. Voor meer achtergrondinformatie zie het artikel: Squash-specific exercise test for elite squash players: Development and validity.

Ah, je wilt meer weten?

Onderstaande buttons sturen je naar pagina's die over een aantal specifieke onderwerpen gaan.