Juni 2007, Eindhoven – Begin juni heeft Sportadviesbureau ConTest in Eindhoven metingen uitgevoerd voor het gaming-project van TNO kwaliteit van Leven. Tijdens zes actieve computergames werd met mobiele apparatuur o.a. de zuurstofopname gemeten om het energieverbruik tijdens het “gamen” te kunnen bepalen. Het doel was te onderzoeken of de computergames intensief genoeg zijn om bij te kunnen dragen aan het halen van de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen voor kinderen (iedere dag minimaal 60 minuten tenminste matig actief).

De games Xerbike, Lasersquash, ApartGame, Dance Dance Revolution bleken hieraan te voldoen. De games EyeToy (beach volleybal) en Wii (tennis) haalden de norm net niet. Vervolgonderzoek zal moeten uitwijzen of de computergames ook op de lange termijn aanzet tot meer bewegen en of actieve games kinderen kunnen helpen in de strijd tegen overgewicht.

Ah, je wilt meer weten?

Onderstaande buttons sturen je naar pagina's die over een aantal specifieke onderwerpen gaan.