Kracht

Muscle Lab

Krachttesten nemen we af met de zogenaamde Muscle Lab (Ergotest Technology, Noorwegen). Dit is geavanceerde meetapparatuur, die met name binnen de topsport, revalidatie en voor wetenschappelijke doeleinden wordt gebruikt. Met de Muscle Lab kunnen we het geleverde vermogen tijdens een verschillende krachtoefeningen meten…lees meer

Revalidatie

Ook binnen de revalidatie spelen krachttesten met de Muscle Lab een belangrijke rol. De doelstelling is om vast te stellen in hoeverre er verschillen bestaan tussen gezonde en aangedane zijde. Bovendien kan aan de hand van referentiewaarden en eerdere resultaten de progressie tijdens het revalidatieproces in kaart gebracht worden…lees meer

Krachtplatform

Met een krachtplatform meten we continu het verloop van de afzetkracht tijdens verschillende sprongvormen of krachtoefeningen. Uit het krachtsverloop bepalen we belangrijke waarden als de maximale afzetkracht, vermogen, snelheid, spronghoogte en de snelheid van krachtsopbouw (rate of force development). Het krachtplatform bestaat uit twee delen zodat we ook eventuele links-rechts verschillen kunnen meten…lees meer