September 2011, Amstelveen –  In samenwerking met Medisch Centrum Ibis hebben we bij All Sports, Amstelveen de dames van Amsterdam onderworpen aan kracht- en sprongtesten. Tijdens de krachttesten, uitgevoerd met de Muscle Lab, werd tijdens een drietal oefeningen het geleverde vermogen van linker- en rechterbeen gemeten en de eventuele links-rechts verschillen in kaart gebracht. Verder voerden de dames Squat- en Counter Movement Jumps uit op een krachtplatform. Doel van de testen was enerzijds preventie, anderzijds het verkrijgen van ‘gezonde’ referentiewaarden voor het geval speelsters tijdens het seizoen onverhoopt geblesseerd mochten raken.

Ah, je wilt meer weten?

Onderstaande buttons sturen je naar pagina's die over een aantal specifieke onderwerpen gaan.